رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

زمان اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی فرا رسیده است

جناب آقای دکتر پورابراهیمی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سلام علیکم احتراما؛ جنابعالی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در مصاحبه با یکی از رسانه ها، در خصوص قانون اخذ مالیات از خانه های خالی موارد ذیل را مطرح نمودید: الف) این مالیات در سال هایی که نرخ تورم عمومی بالایی در کشور …