رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

نوسازی مسکن روستایی؛ چشم انداز اشتغال‌زایی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در راستای برنامه «بهبود وضعیت مسکن» و پیگیری های مرتبط با آن، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «نوسازی مسکن روستایی؛ چشم انداز اشتغال‌زایی و امنیت زندگی در روستا» منتشر کرده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد …

ضرورت بهسازی و نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی

جناب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی سلام علیکم همانطور که مستحضرید؛ در حال حاضر بسیاری از روستاهای کشور با مسئله بحرانی خانه‌های ناایمن و غیرمقاوم درگیر هستند. طبق آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از ۵.۳ میلیون واحد روستایی، بیش از ۳.۲ میلیون واحد غیرمقاوم هستند؛ به عبارت دیگر ۶۱ درصد از مسکن‎های …