رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

تبارشناسی هدایت نقدینگی

جناب آقای دکتر رضایی دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام سلام علیکم همانطور که مستحضر هستید؛ هدایت نقدینگی واژه ای است که پس از اشاره رهبر معظّم انقلاب، در محافل مختلف سیاسی و کارشناسی، مورد بحث قرار گرفته و در خصوص راهکارها و البته امکانپذیری آن، صحبت های مختلفی شده است. جمعی از کارشناسان و …

الزامات تثبیت امنیت غذایی

جناب آقای دکتر محسن رضایی  دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام سلام علیکم همانگونه که مستحضرید، بخش کشاورزی یک حوزه راهبردی در اقتصاد کشورها بوده که تقویت آن، تامین امنیت غذایی را تضمین می کند. از این رو تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، برنامه های ویژه و بلندمدتی برای تولید محصولات اساسی …