رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

آسیب شناسی مبارزه با قاچاق کالا در کشور

گروه «اقتصاد بین الملل» شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی پژوهشی تحت عنوان «آسیب شناسی مبارزه با قاچاق کالا در کشور» در دستور کار دارد. گزارش اولیه این پژوهش از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و پژوهشگران و انتشار …