رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

نشست مشترک شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و صندوق نوآوری و شکوفایی

نشست مشترک میان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و صندوق نوآوری و شکوفایی که به دعوت این صندوق هماهنگ شده بود، در ساختمان اصلی صندوق با حضور دکتر بهزاد سلطانی رئیس صندوق و دیگر مسئولین و کارشناسان، در هفته گذشته جهت پاسخگویی به برخی سوالات و ابهامات شبکه در مورد فعالیت های این صندوق، برگزار شد. …