رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران بر اساس شعارهای انقلاب

در راستای برنامه «اصلاح ساختارهای اقتصادی» که یکی از برنامه های کلان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی است، پژوهشی تحت عنوان «پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران بر اساس شعارهای انقلاب» توسط اعضای شبکه انجام شده است. گزارش اولیه این پژوهش از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی نبوده …

بررسی سازمان‌های متولّی پیشرفت در کشورهای هند، روسیه و ترکیه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در راستای برنامه «اصلاح ساختارهای اقتصادی» و پیگیری های مرتبط با آن، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «بررسی سازمان‌های متولّی پیشرفت در کشورهای هند، روسیه و ترکیه» منتشر کرده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای …