رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

کسب رتبه دوم «جایزه اندیشه ورزی» توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

به گزارش روابط عمومی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، اولین دوره «جایزه اندیشه ورزی و سیاست سازی» به همت اندیشکده های فعال کشور برگزار شد. این جایزه به منظور معرفی و تقدیر از مهمترین اقدامات اندیشکده های فعال در کشور پایه ریزی شده است. در اولین دوره از این جایزه، ۵۰ اقدام شاخص از ۳۰ اندیشکده …