رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

بررسی ظرفیت توسعه ترانزیت ریلی در کشور

گروه «مسکن و زیرساخت» شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، پژوهشی تحت عنوان «بررسی ظرفیت توسعه ترانزیت ریلی در کشور» در دستور کار دارد. گزارش اولیه این پژوهش از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و پژوهشگران و انتشار دانش …