رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

بررسی وضعیت تجارت ایران با اتحادیه اروپا

در راستای برنامه «مهندسی نظام تجاری» که یکی از برنامه های کلان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی است، پژوهشی تحت عنوان «بررسی وضعیت تجارت ایران با اتحادیه اروپا» توسط اعضای شبکه انجام شده است. گزارش اولیه این پژوهش از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی نبوده و صرفا …

آسیب شناسی مبارزه با قاچاق کالا در کشور

در راستای برنامه «مهندسی نظام تجاری» که یکی از ۱۰ برنامه کلان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی است، پژوهشی تحت عنوان «آسیب شناسی مبارزه با قاچاق کالا در کشور» توسط اعضای شبکه انجام شده است. گزارش اولیه این پژوهش از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی نبوده و …