رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد بر بستر کد ملّی سرپرست خانوار

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در راستای برنامه «ساماندهی بخش انرژی» و پیگیری های مرتبط با آن، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد بر بستر کد ملّی سرپرست خانوار» منتشر کرده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه …

پیشنهاد تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار

جناب آقای دکتر نوبخت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه سلام علیکم احتراما؛ همانطور که مستحضر هستید، با رد پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، موضوع برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد. در این شرایط ضروری است دولت پیشنهادی جدید …