رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز از طریق سرمایه‌های مردم

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در راستای برنامه «ساماندهی بخش انرژی» و پیگیری های مرتبط با آن، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز از طریق سرمایه‌های مردم» منتشر کرده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد …