رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تحوّل؟

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در راستای نقد و بررسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، کتابچه ای تحت عنوان «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تحوّل؟» منتشر نمود. در این کتابچه، عملکرد ستاد طی ۳ سال فعالیت آن آسیب شناسی شده است؛ سپس نهادهای مشابه ستاد در جهان مورد بررسی قرار گرفته …

مسیر فرمانده اقتصاد ایران

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، نشریه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» را منتشر نمود. در این نشریه، اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس، اقدامات ۱۰ دستگاه منتخب در اقتصاد مقاومتی در چارچوب ۹۵ اقدام جهشی و اولویت دار ارزیابی شده است. در این نشریه به …

پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ و چشم انداز سال ۱۳۹۶

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، نشریه «پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ و چشم انداز سال ۱۳۹۶» را منتشر نمود. در این نشریه، عملکرد ۲۴ دستگاه، ۹ استان و ۳ سازمان در اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. در فصل اول این نشریه ضمن بیان تاریخچه ظهور اقتصاد مقاومتی در کشور، دکترین …