رهبر معظّم انقلاب: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.

تقویت تولید داخل و ایجاد اشتغال پایدار

محورهای همایش:

  • سیاست ها و اقدامات کلان
  • سیاست ها و اقدامات بخشی
  • نقد و بررسی اقدامات دستگاه‌ها
  • پیشنهاد اقدامات سیاستی