رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

تقویت تولید داخل و ایجاد اشتغال پایدار

محورهای همایش:

  • سیاست ها و اقدامات کلان
  • سیاست ها و اقدامات بخشی
  • نقد و بررسی اقدامات دستگاه‌ها
  • پیشنهاد اقدامات سیاستی