رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ و چشم انداز سال ۱۳۹۶

محورهای همایش:

  • نقد و بررسی عملکرد دستگاه‌ها
  • نقد و بررسی عملکرد استان‌ها
  • ارزیابی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
  • فرصت‌ها و اقدامات پیشنهادی