رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و انرژی

محورهای همایش:

  • سیاستگذاری انرژی
  • فرصت تحریم نفت
  • تعاملات منطقه‌ای در حوزه انرژی
  • مدیریت درآمدهای نفتی