رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

اقتصاد مقاومتی؛ از نظر تا عمل

محورهای همایش:

  • بنیان های نظری
  • مبانی اسلامی
  • فرصت‌های ملی
  • راهکارها و اقدامات