رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

همکاری با جوانان خارج از تهران در اندیشکده اقتصاد مقاومتی

اندیشکده اقتصاد مقاومتی از افراد دارای ویژگی های زیر (در خارج از تهران) در زمینه انجام پروژه های پژوهشی دعوت به همکاری می‌نماید:

۱- آقا یا خانم (با امکان حضور در تهران در صورت نیاز)

۲- سن ۲۲ الی ۲۸ سال

۳- ‌امکان فعالیت حداقل ۶۰ ساعت در ماه

۴- سطح زبان انگلیسی متوسط در حد فهم متن

۵- حداقل دارای مدرک کارشناسی

۶- دارای تجربه فعالیت تشکیلاتی و پژوهشی تحلیلی

۷- دارای روحیه تحلیلی، خلاق و خوش فکر

۸- مسئولیت پذیر و منظم

۹- دست به قلم و پیگیر

۱۰- دارای توانایی انجام پروژه پژوهشی

ارسال مشخصات

 

Verification