رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

گزارش پژوهش های انجام شده در اندیشکده اقتصاد مقاومتی

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در جریان پژوهش های خود، گزارش هایی را به عنوان خروجی منتشر می‌نماید. این گزارش‌ها نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و پژوهشگران و انتشار دانش بارگذاری می‌شود.

گزارش پژوهشی: بررسی وضعیت تجارت ایران با اتحادیه اروپا

در راستای برنامه «مهندسی نظام تجاری» که یکی از برنامه های کلان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی است، پژوهشی تحت عنوان «بررسی وضعیت تجارت ایران با اتحادیه اروپا» توسط اعضای شبکه انجام شده است. گزارش اولیه این پژوهش از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی نبوده و صرفا …

گزارش پژوهشی: شناسایی فعالان تولید ماهی تیلاپیا در کشور

در راستای برنامه «تامین امنیت غذایی» که یکی از برنامه های کلان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی است، پژوهشی تحت عنوان «شناسایی فعالان تولید ماهی تیلاپیا در کشور» توسط اعضای شبکه انجام شده است. گزارش اولیه این پژوهش از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی نبوده و صرفا …

گزارش پژوهشی: واکاوی ابعاد اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه با تاکید بر بخش املاک

در راستای برنامه «بهبود وضعیت مسکن» که یکی از برنامه های کلان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی است، پژوهشی تحت عنوان «واکاوی ابعاد اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه با تاکید بر بخش املاک» توسط اعضای شبکه انجام شده است. گزارش اولیه این پژوهش از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، …

گزارش پژوهشی: بررسی ابعاد تولید ماهی تیلاپیا در ایران و جهان

در راستای برنامه «تامین امنیت غذایی» که یکی از برنامه های کلان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی است، پژوهشی تحت عنوان «بررسی ابعاد تولید ماهی تیلاپیا در ایران و جهان» توسط اعضای شبکه انجام شده است. گزارش اولیه این پژوهش از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی نبوده …

گزارش پژوهشی: آسیب شناسی مبارزه با قاچاق کالا در کشور

در راستای برنامه «مهندسی نظام تجاری» که یکی از ۱۰ برنامه کلان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی است، پژوهشی تحت عنوان «آسیب شناسی مبارزه با قاچاق کالا در کشور» توسط اعضای شبکه انجام شده است. گزارش اولیه این پژوهش از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی نبوده و …