رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

گزارش پژوهش های انجام شده در اندیشکده اقتصاد مقاومتی

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در جریان پژوهش های خود، گزارش هایی را به عنوان خروجی منتشر می‌نماید. این گزارش‌ها نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و پژوهشگران و انتشار دانش بارگذاری می‌شود.

گزارش پژوهشی: آسیب شناسی مبارزه با قاچاق کالا در کشور

در راستای برنامه «مهندسی نظام تجاری» که یکی از ۱۰ برنامه کلان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی است، پژوهشی تحت عنوان «آسیب شناسی مبارزه با قاچاق کالا در کشور» توسط اعضای شبکه انجام شده است. گزارش اولیه این پژوهش از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی نبوده و …