رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

کتب و نشریات تالیفی اندیشکده اقتصاد مقاومتی

کتاب: مالیات بر عایدی املاک

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در جریان پیگیری بحث مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به عنوان راهکار مقابله با سوداگری و افزایش قیمت این کالای حیاتی، مجموع مطالعات و بررسی های خود را در قالب کتابی تحت عنوان «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» منتشر نمود. در این کتابچه که …

کتاب: مسیر انرژی ایران

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در جریان پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، کتابچه «مسیر انرژی ایران را منتشر نمود. در این کتابچه ابتدا رویکرد ایران در بخش انرژی ارائه شده است؛ سپس بر اساس این رویکرد، ۳۳ اقدام جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش انرژی پیشنهاد و تشریح شده و در نهایت بر اساس این اقدامات، …

کتاب: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تحوّل؟

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در راستای نقد و بررسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، کتابچه ای تحت عنوان «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تحوّل؟» منتشر نمود. در این کتابچه، عملکرد ستاد طی ۳ سال فعالیت آن آسیب شناسی شده است؛ سپس نهادهای مشابه ستاد در جهان مورد بررسی قرار گرفته …

کتاب: مسیر فرمانده اقتصاد ایران

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» را منتشر نمود. در این کتابچه، اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس، اقدامات ۱۰ دستگاه منتخب در اقتصاد مقاومتی در چارچوب ۹۵ اقدام جهشی و اولویت دار ارزیابی شده است. در مقدمه این …

کتاب: پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ و چشم انداز سال ۱۳۹۶

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، کتابچه «پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ و چشم انداز سال ۱۳۹۶» را منتشر نمود. در این کتابچه، عملکرد ۲۴ دستگاه، ۹ استان و ۳ سازمان در اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. در مقدمه این کتابچه آمده است: تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده سازی این …