رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

نشست چالش‌ها و الزامات اجرای قانون تمرکز در اداره زنجیره گندم، آرد و نان

به گزارش واحد رویداد اندیشکده اقتصاد مقاومتی، سلسله نشست «تولید و تامین غذای اساسی» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت، با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و مجموعه های پژوهشی مختلف برگزار می‌شود. این سلسله نشست با هدف بررسی چالش‌های موجود در زنجیره محصولات اساسی کشاورزی و ارائه راهکار برای حل آن، طراحی شده است. رویکرد گفتگوهای مسیر …

بازدید از خطوط تولید کارخانجات ماشین سازی و ریخته گری تبریز

جمعی از اعضای اندیشکده اقتصاد مقاومتی، روز سه شنبه ۱۵ تیرماه از خطوط تولید کارخانجات ماشین سازی و ریخته گری تبریز بازدید کردند و به منظور بررسی مشکلات و موانع تولید، با مدیران دو شرکت جلسه داشتند. این بازدید به نمایندگی از کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی انجام شد.

نشست تجارت منطقه‌ای برق؛ الزامات و اولویت‌ها

نشست «تجارت منطقه‌ای برق؛ الزامات و اولویت‌ها» به عنوان ششمین پیش نشست از هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ با مشارکت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران و با حضور کارشناسان و مسئولین مختلف برگزار شد.

نشست جایگاه افغانستان و پاکستان در نقشه تجارت منطقه‌ای کشور

نشست «جایگاه افغانستان و پاکستان در نقشه تجارت منطقه‌ای کشور» به عنوان پنجمین پیش نشست از هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ با مشارکت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور کارشناسان و مسئولین مختلف برگزار شد.

نشست توسعه تجارت با کشورهای عراق و سوریه؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

نشست «توسعه تجارت با کشورهای عراق و سوریه؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» به عنوان چهارمین پیش نشست از هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹ با مشارکت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و مجلس شورای اسلامی و با حضور کارشناسان و مسئولین مختلف برگزار شد.