رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

گزارش پروژه: بررسی نظام تامین اجتماعی کشور آلمان

گروه «نظام حکمرانی» شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، پروژه‌ای تحت عنوان «بررسی نظام تامین اجتماعی کشور آلمان» در دستور کار دارد.

گزارش اولیه این پروژه از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و پژوهشگران و انتشار دانش بارگزاری شده است.